Hayatınızı Etkileyecek Kararlar İçin Vakit Kaybetmeyin

Soruşturma Aşaması İşlemleri, Ceza Davaları, Tutuklu İşler.

İNCELE

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma, Nafaka, Tazminat, Velayet ve Mal Paylaşımı.

İNCELE

Dernek Vakıf Kuruluşu, Dernekler Vakıflar Kanunu Yönetmeliği

İNCELE

Trafik Kazaları, İş kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları, Haksız Fiil,  Malpraktis.

İNCELE

İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminatlar,  Kıdem, Ücret, Fazla Mesai, Yıllık İzin, UBGT Alacakları, Hizmet Tespiti, İşe İade.

İNCELE

Bireysel ve Kurumsal İcra Takipleri, İtiraz ve Şikayetler, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Tasarrufun İptali, İflas, İflas Erteleme, Konkordato.

İNCELE

Kamulaştırma, Miras Davaları, İzaleyi Şüyu,  Şufa, Tapu İptali ve Tescil, Kira Uyuşmazlıkları, Tahliye.

İNCELE

İdari Davalar, İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

İNCELE

OHAL KARARNAMESİ

Olağanüstü Hal (OHAL)’in İlk Kararnamesi

 

Olağanüstü Hal uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından ilk kararname yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 1043 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı. Ayrıca gözaltı süresi de 1 aya kadar uzatıldı. Kararnameye göre, görevden alınan memurlar bir daha kamuda istihdam edilmeyecek.

 

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı: 29779
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/667
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ANAYASAYI İHLAL SUÇU – TCK MADDE 309

Anayasayı ihlal suçu Türk Ceza Kanununun 309. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde metni aynen şöyledir;

 

(1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi ve kalkışma tabir edilen olaylar Türk Ceza Kanununun 309. maddesinde düzenlenen Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince  “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz

Konya Avukatları Konya Avukat Listesi

Konya Hukuk Bürosu

Konya avukatlık bürosu; ceza davalarını kapsayan ceza hukuku, iş ve işçi davalarını kapsayan iş hukuku ve boşanma davalarını kapsayan aile hukuku davalarında hizmet veriyor. Konya avukatları arasında en iyi avukatlık hizmetini vermek için bilgi birikimiyle özenli çalışmalar yürüten SS Hukuk Bürosu, hukuki tüm anlaşmazlıklarınızı çözmek için yanınızda.

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen hukuk dalı olan ceza hukuku, oldukça bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren davaları kapsar. Konya avukatları listesi arasından tecrübeli ceza avukatlarına sahip olan SS Hukuk, kaliteli uzman avukat kadrosuyla  Konya hukuk büroları arasında hizmet veriyor.

Ceza hukuku yanı sıra ayrıca iş hukuku alanında da müvekkillerine yardımcı olmayı hedefleyen Konya hukuk bürosu, iş kazalarından kaynaklana tazminat davalarında da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ceza hukuku ve iş hukukunun yanı sıra çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davalarında da kaliteli ve uzman avukat kadrosuyla hizmet veren SS Hukuk, Konya avukatları ve Konya boşanma avukatları arasında kalitesiyle fark yaratmayı hedefliyor.

SS Hukuk, hukukun üstünlüğünü her şeyin üzerinde tutup, bu felsefe ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası hukuk, icra iflas hukuku, gayrimenkul hukuku ve idare hukuku gibi diğer hukuk dallarında da hizmet veren SS Hukuk Konya avukatları, küresel vizyona sahip, hesap verebilir ve sorumluluk sahibi bir hukuk bürosu olarak dikkat çekmektedir.