Miras Hukuku Uzman Miras Avukatı

MİRAS HUKUKU NEDİR? 

Miras Hukuku, kişinin ölümü veya gaipliği halinde, malvarlığının kimlere ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Miras hukuku davalarına Miras avukatları bakar. Miras Hukuku Türk Medeni Kanunu’nun 495 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Miras davalarında Veraset İlamı oldukça önemlidir. Bu belgede kimlerin miras üzerinde hangi oranda hak sahibi olduğu belirtilir. Bu belgeye 4721 sayılı Meden Kanun içerisinde 598. Maddede “Mirasçılık Belgesi” denilmiştir.

MİRAS HUKUKU NELERİ KAPSAR? 

Yasal mirasçılar, Ölüme bağlı tasarruflar, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Mirastan feragat, Ölüme bağlı tasarrufların iptal ve tenkisi, Miras sözleşmesinden doğan Miras davaları, Mirasın geçmesi, Mirasın açılması, Mal paylaşımı, Mirasın kazanılması, Mirasın reddi (Reddi Miras) ve Miras sebebiyle istihkak davası Miras hukuku kapsamındadır.

MİRAS AVUKATI KİMDİR? 

Miras davası kabul eden ve bu alanda tecrübesi bulunan avukatlar, Miras avukatı, Miras hukuku avukatı veya Miras davası avukatı olarak tabir edilir.

Miras hukukuna dair sorunlarınız, anlaşmazlıklarının ve  uyuşmazlıklarınız için S&S Hukuk Bürosu Konya miras avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz