Malpraktis Davası

Tıbbi Malpraktis Davası Nedir?

Doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle hastayı zarara uğratması durumunda zararın tazmini için açılan dava tıbbi malpraktis davası şeklinde tabir edilmektedir. Doktor ve hastane sebep olduğu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Doktor hatası, yanlış ameliyat, yanlış teşhis, yanlış tedavi, hatalı ameliyat, hatalı ilaç, tedavide gecikme, ameliyatta yabancı cisim unutulması, sünnet hatası, hatalı doğum, tıbbi evrak kayıpları ve benzeri kusurlardan kaynaklanan zararların tazmini için açılacak tazminat davaları Malpraktis Davası kapsamında değerlendirilmektedir.

Malpraktis Tazminat Davası

Doktora Karşı Tazminat Davası

Hastanenin veya sağlık personellerinin tıbbi müdahalesi sonucunda ortaya çıkmış bir zarar söz konusu olduğunda, hastaneye veya sağlık personellerine atfedilebilecek bir kusur varsa ve kusur ile ortaya çıkan zarar arasında bir illiyet bağı bulunmakta ise malpraktis tazminat davası ile zararların tazmini mümkün olabilmektedir.

Doktor Hatası Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Devlet hastanelerinin ve devlet hastanelerinde çalışan doktorların hatası sonucunda zarar görenler, davayı Sağlık Bakanlığı aleyhine İdare Mahkemesinde açmak durumundadır. Özel Hastanelerin ve özel hastanede çalışan doktorların hatası sonucunda zarar görenler davayı doktor ve hastane aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde açmalıdırlar.

Yanlış Ameliyat Sonucu Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımı

Tıbbi malpraktis tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Zararın varlığının öğrenildiği tarihte davacının dava açma hakkı doğar ve zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Bu süre içerisinde açılmayan davalar zamanaşımı sebebiyle reddedilecektir.

Sağlık kuruluşlarının veya doktorların tıbbi kötü uygulamalarından ötürü görmüş olduğunuz bir zarar var ise, hasta hukuku hakkında bilgi almak ve hasta haklarını öğrenmek için Sağlık Hukuku ve Tazminat Hukuku alanında uzman S&S Hukuk Bürosu Konya avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Malpraktis Ceza Davası

Tedavi sürecinde yapılan müdahalenin hukuka uygun olmaması durumunda taksirle yaralama, kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten öldürme sebebi ile hekimin sorumluluğu doğabilir.

Tedavinin hukuku uygun olması için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

  • Doktor tarafından uygulanan işlemler tedavi amaçlı olmalıdır. Ve bu işlemler tıp bilimine uygun olmalıdır.
  • Hastanın hem tedavi süreci hem de riskler ve olası komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmiş olması gerekir.
  • Hastanın rızası alınmalıdır. Bu aşamada hastanın rıza açıklamaya ehil olması gerekmektedir.

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz