İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan ayrıcalıklar ile bireyin hak ve hürriyetlerin dengesini kuran hukuk dalıdır. İdare Hukukunda, idarenin tek yanlı irade açıklaması ile hukuksal netice doğuran işlemlere idari işlem denir. İdarenin eylemleri, yönetsel bir işlemin uygulanması ya da hiçbir hukuksal işleme dayanmadan, doğrudan doğruya yapılan eylemler biçiminde kendini gösterir. İdari işlem ve eylemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç ögeleri yönünden hukuka uyguluğu aranır. Bu yönlerden hukuka aykırı işlem ve eylemlere karşı idari dava açılabilmektedir.

 

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda gösterilen usullere tabidir. Bu mahkemelerde yazılı yargılama usulü uygulanır, inceleme evrak üzerinde yapılır.

 

İdari Davalar

 

Anayasanın 125. maddesi “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmüne amirdir. Devletin, belediyelerin işlem ve eylemleri ile zarara uğrayan kişiler İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davaları açabilirler.

 

İptal davaları

 

İptal davası; yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olan idari işlemin iptal edilebilmesini ve bu özelliği ile idarenin hukuka uygun davranmasını yargısal denetim yolu ile sağlayan idari yargıya özgü bir dava türüdür.

 

Tam yargı davaları

 

Devlet kurumlarının idari işlem ve idari eylemlerinden dolayı zarara uğrayan kimselerin açtıkları davaya Tam Yargı Davası denir. Tam Yargı Davaları tazminat davaları ile benzerlik gösterir. Bir hakkın yerine getirilmesi, eski hale iadesi veya zararın tazmini Tam Yargı Davasının konusunu oluşturur.

 

İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari Sözleşmelerden doğan davalar için İdare Hukuku Avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz