Uzmanlık Alanlarımız

CEZA HUKUKU

Soruşturma Aşaması İşlemleri, Ceza Davaları, Tutuklu İşler.

İNCELE

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma, Nafaka, Tazminat, Velayet ve Mal Paylaşımı.

İNCELE

DERNEKLER & VAKIFLAR HUKUKU

Dernek Vakıf Kuruluşu, Dernekler Vakıflar Kanunu, Dernek Vakıf Yönetmeliği

İNCELE

TAZMİNAT HUKUKU

Trafik Kazaları, İş kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları, Haksız Fiil,  Malpraktis.

İNCELE

İŞ HUKUKU

İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminatlar,  Kıdem, Ücret, Fazla Mesai, Yıllık İzin, UBGT Alacakları, Hizmet Tespiti, İşe İade.

İNCELE

İCRA İFLAS HUKUKU

Bireysel ve Kurumsal İcra Takipleri, İtiraz ve Şikayetler, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Tasarrufun İptali, İflas, İflas Erteleme, Konkordato.

İNCELE

GAYRİMENKUL HUKUKU

Kamulaştırma, Miras Davaları, İzaleyi Şüyu,  Şufa, Tapu İptali ve Tescil, Kira Uyuşmazlıkları, Tahliye.

İNCELE

İDARE HUKUKU

İdari Davalar, İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

İNCELE

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz