Konya Ceza Avukatı

Suç ve ceza kavramlarıyla ilgilenen hukuk dalı ceza hukuku olarak kabul edilir. Toplumsal hayatta herkesin her an bir suçun mağduru ya da şüphelisi olma ihtimali suç ve ceza kavramının hayatın içinden olmasıyla açıklanabilir.

 

Ceza hukuku ve dolayısıyla ceza mahkemelerinin kararları kişilerin hayatlarını diğer hukuk dallarından daha çok etkiler. Bu sebeple, en iyi ceza avukatı ve ağır ceza avukatı seçimi yaparken önemli kararlardan birinin alındığı bilinmelidir. Eğer bir ceza davası ya da ağır ceza davasında taraf iseniz bir ceza avukatı tarafından temsil edilmenizi tavsiye ederiz. Aksi durumda özgürlüğün kısıtlanması gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilir. Özellikle ağır ceza avukatlarının baktığı ağır ceza davalarında alanında uzman avukatlar tarafından temsil edilmek oldukça önemlidir.

 

S&S Hukuk Bürosunun Konya ceza avukatı kadrosu, ceza hukuku alanında edindiği deneyimi yasal sınırlar ve avukatlık meslek kuralları çerçevesinde müvekkilleri yararına kullanmaktadır.

 

Konya SS Hukuk Bürosu; deneyimli Konya ceza avukatları kadrosu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun konusu olan tüm ceza maddeleri için hizmet vermektedir.

Ceza avukatlarının ilgilendiği Ceza hukuku konuları:

 • TCK Madde 81 – Kasten Öldürme
 • TCK Madde 85 – Taksirle Öldürme
 • TCK Madde 86 – Kasten Yaralama
 • TCK Madde 89 – Taksirle Yaralama
 • TCK Madde 94 – İşkence
 • TCK Madde 102 – Cinsel Saldırı
 • TCK Madde 103 – Çocukların Cinsel İstismarı
 • TCK Madde 104 – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • TCK Madde 105 – Cinsel Taciz
 • TCK Madde 106 – Tehdit
 • TCK Madde 107 – Şantaj
 • TCK Madde 109 – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
 • TCK Madde 116 – Konut Dokunulmazlığının İhlali
 • TCK Madde 123 – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
 • TCK Madde 125 – Hakaret
 • TCK Madde 129 – Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret
 • TCK Madde 133 – Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması
 • TCK Madde 134 – Özel Hayatın Gizliğini İhlal
 • TCK Madde 135 – Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
 • TCK Madde 136 – Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme
 • TCK Madde 141 – Hırsızlık
 • TCK Madde 142 – Nitelikli Hırsızlık
 • TCK Madde 148 – Yağma (Gasp)
 • TCK Madde 149 – Nitelikli Yağma (Nitelikli Gasp)
 • TCK Madde 151 – Mala Zarar Verme
 • TCK Madde 155 – Güveni Kötüye Kullanma
 • TCK Madde 157 – Dolandırıcılık
 • TCK Madde 158 – Nitelikli Dolandırıcılık
 • TCK Madde 165 – Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
 • TCK Madde 179 – Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma
 • TCK Madde 180 – Trafiğin Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma
 • TCK Madde 187 – Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma
 • TCK Madde 188 – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
 • TCK Madde 191 – Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
 • TCK Madde 197 – Parada Sahtecilik
 • TCK Madde 203 – Mühür Bozma
 • TCK Madde 204 – Resmi Belgede Sahtecilik
 • TCK Madde 207 – Özel Belgede Sahtecilik
 • TCK Madde 216 – Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama
 • TCK Madde 220 – Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
 • TCK Madde 226 – Müstehcenlik
 • TCK Madde 227 – Fuhuş
 • TCK Madde 228 – Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama
 • TCK Madde 234 – Çocucuğun Kaçırılması ve Alıkonulması
 • TCK Madde 235 – İhaleye Fesat Karıştırma
 • TCK Madde 239 – Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
 • TCK Madde 241 – Tefecilik
 • TCK Madde 243 – Bilişim Sistemine Girme
 • TCK Madde 244 – Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
 • TCK Madde 245 – Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 • TCK Madde 247 – Zimmet
 • TCK Madde 250 – İrtikap
 • TCK Madde 252 – Rüşvet
 • TCK Madde 256 – Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması
 • TCK Madde 257 – Görevi Kötüye Kullanma
 • TCK Madde 265 – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
 • TCK Madde 267 – İftira
 • TCK Madde 272 – Yalan Tanıklık
 • TCK Madde 281 – Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme
 • TCK Madde 309 – Anayasayı İhlal
SS HUKUK BÜROSU'NUN HİZMET VERDİĞİ DİĞER CEZA MADDELERİ
 • TCK Madde 84 – İntihara Yönlendirme
 • TCK Madde 91 – Doku ve Organ Ticareti
 • TCK Madde 96 – Eziyet
 • TCK Madde 97 – Yükümlülüğü Altındaki Kişiyi Terk Etme
 • TCK Madde 99 – Çocuk Düşürtme
 • TCK Madde 100 – Çocuk Düşürme
 • TCK Madde 101 – Kısırlaştırma
 • TCK Madde 112 – Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi
 • TCK Madde 113 – Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Engellenmesi
 • TCK Madde 114 – Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • TCK Madde 115 – İnanç Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme
 • TCK Madde 117 – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
 • TCK Madde 118 – Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • TCK Madde 120 – Haksız Arama
 • TCK Madde 121 – Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi
 • TCK Madde 122 – Ayrımcılık
 • TCK Madde 124 – Haberleşmenin Engellenmesi
 • TCK Madde 130 – Kişinin Hatırasına Hakaret
 • TCK Madde 132 – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 • TCK Madde 153 – İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme
 • TCK Madde 154 – Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
 • TCK Madde 156 – Bedelsiz Senedi Kullanma
 • TCK Madde 161 – Hileli İflas
 • TCK Madde 162 – Taksirli İflas
 • TCK Madde 163 – Karşılıksız Yararlanma
 • TCK Madde 170 – Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması
 • TCK Madde 171 – Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması
 • TCK Madde 172 – Radyasyon Yayma
 • TCK Madde 173 – Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme
 • TCK Madde 174 – Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi
 • TCK Madde 175 – Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali
 • TCK Madde 176 – İnşaat ve Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama
 • TCK Madde 177 – Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması
 • TCK Madde 178 – İşaret veya Engel Koymama
 • TCK Madde 181 – Çevrenin Kasten Kirletilmesi
 • TCK Madde 182 – Çevrenin Taksirle Kirletilmesi
 • TCK Madde 183 – Gürültüye Neden Olma
 • TCK Madde 184 – İmar Kirliliğine Neden Olma
 • TCK Madde 185 – Zehirli Madde Katma
 • TCK Madde 186 – Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti
 • TCK Madde 190 – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
 • TCK Madde 193 – Zehirli Madde İmal ve Ticareti
 • TCK Madde 194 – Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
 • TCK Madde 195 – Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma
 • TCK Madde 196 – Usulsüz Ölü Gömülmesi
 • TCK Madde 199 – Kıymetli Damgada Sahtecilik
 • TCK Madde 202 – Mühürde Sahtecilik
 • TCK Madde 205 – Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek ve Gizlemek
 • TCK Madde 206 – Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
 • TCK Madde 208 – Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek
 • TCK Madde 209 – Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
 • TCK Madde 213 – Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit
 • TCK Madde 214 – Suç İşlemeye Tahrik
 • TCK Madde 215 – Suçu ve Suçluyu Övme
 • TCK Madde 217 – Kanunlara Uymamaya Tahrik
 • TCK Madde 219 – Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma
 • TCK Madde 223 – Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması
 • TCK Madde 224 – Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali
 • TCK Madde 225 – Hayasızca Hareketler
 • TCK Madde 229 – Dilencilik
 • TCK Madde 230 – Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören
 • TCK Madde 231 – Çocuğun Soybağını Değiştirme
 • TCK Madde 232 – Kötü Muamele
 • TCK Madde 233 – Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
 • TCK Madde 236 – Edimin İfasına Fesat Karıştırma
 • TCK Madde 237 – Fiyatları Etkileme
 • TCK Madde 238 – Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma
 • TCK Madde 240 – Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma
 • TCK Madde 251 – Denetim Görevinin İhmali
 • TCK Madde 255 – Yetkili Olmadığı Bir İş için Yarar Sağlama
 • TCK Madde 258 – Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması
 • TCK Madde 259 – Kamu Görevlisinin Ticareti
 • TCK Madde 260 – Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması
 • TCK Madde 261 – Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf
 • TCK Madde 262 – Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi
 • TCK Madde 263 – Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma
 • TCK Madde 264 – Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma
 • TCK Madde 266 – Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma
 • TCK Madde 268 – Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması
 • TCK Madde 270 – Suç Üstlenme
 • TCK Madde 271 – Suç Uydurma
 • TCK Madde 275 – Yalan Yere Yemin
 • TCK Madde 276 – Gerçeğe Aykırı Bilirkişi veya Tercümanlık
 • TCK Madde 277 – Yargı Görevi Yapanı Etkileme
 • TCK Madde 278 – Suçu Bildirmeme
 • TCK Madde 279 – Suçu Kamu Görevlisinin Bildirmemesi
 • TCK Madde 280 – Sağlık Mesleği Mensuplarının Bildirmemesi
 • TCK Madde 282 – Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama
 • TCK Madde 283 – Suçluyu Kayırma
 • TCK Madde 284 – Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme
 • TCK Madde 285 – Gizliliğin İhlali
 • TCK Madde 286 – Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması
 • TCK Madde 287 – Genital Muayene
 • TCK Madde 288 – Adil Yargıyı Etkilemeye Teşebbüs
 • TCK Madde 289 – Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 • TCK Madde 290 – Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması
 • TCK Madde 291 – Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme
 • TCK Madde 292 – Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
 • TCK Madde 294 – Kaçmaya İmkan Sağlama
 • TCK Madde 295 – Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması
 • TCK Madde 296 – Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması
 • TCK Madde 297 – İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak
 • TCK Madde 298 – Hak Kullanımını veya Beslenmeyi Engelleme
 • TCK Madde 299 – Cumhurbaşkanına Hakaret
 • TCK Madde 300 – Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama
 • TCK Madde 301 – Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama
 • TCK Madde 302 – Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
 • TCK Madde 303 – Düşmanla İşbirliği Yapmak
 • TCK Madde 304 – Devlete Karşı Savaşa Tahrik
 • TCK Madde 305 – Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak için Yarar Sağlama
 • TCK Madde 306 – Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama
 • TCK Madde 307 – Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
 • TCK Madde 308 – Düşman Devlete Maddi Manevi Yardım
 • TCK Madde 310 – Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı
 • TCK Madde 311 – Yasama Organına Karşı Suç
 • TCK Madde 312 – Hükümete Karşı Suç
 • TCK Madde 313 – Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan
 • TCK Madde 314 – Silahlı Örgüt
 • TCK Madde 315 – Silah Sağlama
 • TCK Madde 316 – Suç için Anlaşma
 • TCK Madde 317 – Askeri Komutanlıkların Gasbı
 • TCK Madde 318 – Halkı Askerlikten Soğutma
 • TCK Madde 319 – Askerleri İtaatsizliğe Teşvik
 • TCK Madde 320 – Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma
 • TCK Madde 321 – Savaş Zamanında Emirlere Uymama
 • TCK Madde 323 – Savaşta Yalan Haber Yayma
 • TCK Madde 324 – Seferberlikle İlgili Görevin İhlali
 • TCK Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü
 • TCK Madde 327 – Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme
 • TCK Madde 328 – Siyasal ve Askeri Casusluk
 • TCK Madde 329 – Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yaralarına İlişkin Bilgileri Açıklama
 • TCK Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama
 • TCK Madde 331 – Uluslararası Casusluk
 • TCK Madde 332 – Askeri Yasak Bölgelere Girme
 • TCK Madde 333 – Devlet Sıralarından Yararlanma, Devlet Hizmetinde Sadakatsizlik
 • TCK Madde 334 – Yasaklanan Bilgileri Temin
 • TCK Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini
 • TCK Madde 336 – Yasaklanan Bilgileri Açıklama
 • TCK Madde 337 – Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama
 • TCK Madde 338 – Taksir Sonucu Casusluk Fillerinin İşlenmesi
 • TCK Madde 339 – Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma
 • TCK Madde 340 – Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç
 • TCK Madde 341 – Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Suç
 • TCK Madde 342 – Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz