Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, boşanma davası açıldıktan sonra karşılaşılan en önemli sorundur. Boşanan eşler mal paylaşımı davası açabilirler. Eşler boşanmada olduğu gibi mal paylaşımını da anlaşmalı olarak veya mahkeme kanalıyla yapabilirler.

Türk Hukukunda yasal mal rejimi 01.01.2002 tarihinden bu yana edinilmiş mallara katılma rejimidir. Fakat eşler sözleşme ile diğer mal rejimlerinden herhangi birini de benimseyebilirler. Belirtmek gerekir ki, 2002 yılından önce mal ayrılığı rejimi kabul edilmiş ve evlilik birliği içinde alınan mallar kimin üzerineyse ona ait kabul edilmiştir. Ancak yeni Türk Medeni Kanunu bu konuda düzenlemeye gitmiş ve böylece eşler arasında eşitliği sağlamayı amaçlamıştır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?

Edinilmiş mallara katılma rejiminde evlilik birliği içinde edinilmiş mallar ortaktır. Öncelikle taraflar kendilerine ait kişisel eşyalarını alırlar ve bu eşyalar mal paylaşımına konu olmaz. Peki hangi eşyalar kişisel eşyalar sayılacaktır? Bu hususta eşler evli iken aralarında anlaşma sağlayarak kişisel eşyaları belirleyebilirler. Aksi halde kişinin yalnız kendisinin kullanacağı mallar, üçüncü kişilerden alacağı olan manevi tazminat değeri veya karşılıksız kazanma ile edinilen malvarlığı değerleri kişisel eşyalardan sayılacaktır. Tarafların kişisel eşyaları belirlendikten sonra geriye kalan mallar üzerinden paylaştırma yapılacaktır.

Mal Paylaşımı Önceden Belirlenebilir Mi?

Mevzuatımızda yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Fakat eşler dilediklerinde yapacakları bir sözleşme ile “Mal Ayrılığı“, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı” veya “Mal Ortaklığı” rejimlerinden herhangi birine geçiş yapabilirler.

Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?

Boşanma davası sonuçlanan eşler mal paylaşımı davası açabilir. Mal paylaşımı davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Evlilik oranı önceki yıllara göre yaklaşık %5 oranında azalmasına karşın boşanma sayısı her geçen gün artan Konya’da boşanma avukatına ihtiyacınız varsa yasal danışmanlık için randevu alınız.

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz